Ψάχνετε για δουλειά. Κάντε καριέρα στις τηλεπικοινωνίες ξεκινώντας από την BOOXBOX.Ψάχνω για δουλειά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η BOOXBOX, τόσο στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Vodafone όσο και εν γένει ως εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πώλησης αντιστοίχων προϊόντων συνεργάζεται με μία σειρά εταιρειών.