Ψάχνετε για δουλειά. Κάντε καριέρα στις τηλεπικοινωνίες ξεκινώντας από την BOOXBOX.Ψάχνω για δουλειά

Περι ημων

Η Π. ΔΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – BOOXBOX ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας ήταν η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και η δημιουργία ενός OnLine βιβλιοπωλείου με έμφαση στο ηλεκτρονικό βιβλίο.

Τον Σεπτέμβριο του 2010 η εταιρεία άλλαξε εταιρική σύνθεση και προχώρησε σε συμφωνία με την Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ AETE για την ανάληψη του υποκαταστήματος της τελευταίας στην Πανόρμου υπό το καθεστώς της Δικαιοχρήσεως. Έκτοτε, η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών κινητής – σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.

Εν παραλλήλω, η BOOXBOX στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Vodafone έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη εξοπλισμού και εφαρμογών τηλεφωνικού marketing, ενώ έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες του ιδιωτικού τομέως στο κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων VOIP-PBX, των Διαδικτυακών Υπηρεσιών, των Κοινωνικών Δικτύων και της εγκατάστασης ενσυρμάτων και ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε συνδυασμό με την παροχή των υπηρεσιών της Vodafone.

Πρόσφατα, η BOOXBOX εγκαινίασε και το διαδικτυακό της κατάστημα πώλησης συσκευών και αξεσουάρ κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, το 3G4G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καταχώρηση ασφαλείας *